NASJONALFORENINGEN

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres gjennom innsamlede midler og gaver.

 

www.nasjonalforeningen.no